1Trangweb cung cấp giải pháp thiết kế website tiết kiệm và triển khai nhanh nhất

1Trangweb giúp bạn tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu với giải pháp thiết kế website tiết kiệm. Hãy bắt đầu mở shop online và đưa thương hiệu của bạn lên internet

QUẢN LÝ SẢN PHẨM THÔNG MINH VÀ DỄ THAO TÁC

VỚI THIẾT KẾ TỐI ƯU NHẤT, THẬT DỄ DÀNG SỬ DỤNG VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Thông tin sản phẩm

Nhập mới / thay đổi trực quan

Bạn dễ dàng nhập mới một sản phẩm hay thay đổi thông tin sản phẩm, tất cả thông tin đều được phân loại cụ thể, dễ trình bày.

Thông tin một sản phẩm cụ thể bao gồm đầy đủ các mục như: tên, mã số, giá bán, giá khuyến mãi, chọn loại sản phẩm, mô tả chi tiết,... và cho biết sản phẩm còn trong kho hàng hay không...

Quản lý hình ảnh

Rõ ràng, dễ thao tác

Khi nhập mới hoặc sửa thông tin một sản phẩm, bạn sẽ được tùy chọn một ảnh đại diện cho sản phẩm và đăng nhiều ảnh chi tiết khác cho sản phẩm. Tất cả hình ảnh sản phẩm được chạy trong gallery khi khách hàng xem chi tiết.

 

Hiển thị sản phẩm

Rõ ràng, thu hút khách hàng

Trang chi tiết hiển thị sản phẩm, phần hình ảnh sẽ hiển thị dạng gallery giúp khách hàng dễ nhìn hơn. Các thông tin khác thể hiện từng dòng trực quan, giá tiền sẽ được hệ thống tính toán tỷ lệ % khuyến mãi chính xác.

Nền tảng web bán hàng của 1Trangweb.com được phát triển cho phép mỗi sản phẩm thể hiện rõ ràng, tạo sức thu hút khách hàng mua sản phẩm. Bên cạnh đó, khách hàng có thể thích, chia sẻ sản phẩm của bạn lên mạng xã hội một cách nhanh chóng.

Danh mục sản phẩm

Dễ dàng quản lý và sắp xếp

Bạn có thể sắp xếp và quản lý sản phẩm theo danh mục, loại sản phẩm…. Danh mục sản phẩm tự động sẽ giúp bạn quản lý sản phẩm theo những tiêu chí bạn đặt ra.

Quảng bá / S.E.O

Chi tiết đến từng sản phẩm

Bạn có thể tùy chỉnh các thẻ mô tả, tiêu đề, từ khóa, đường dẫn URL của sản phẩm để hỗ trợ S.E.O tốt hơn.

Nền tảng web bán hàng của 1Trangweb.com cho phép bạn cấu hình việc này trên từng sản phẩm, blog, từng danh mục sản phẩm,...

Quản lý danh sách

Phân loại theo nhiều tiêu chí

Chức năng quản lý sản phẩm thông minh, tìm kiếm và sắp xếp dễ dàng theo nhiều tiêu chí.

Công cụ cập nhật sản phẩm được thiết kế với mục đích tối giản dễ thao tác cho người quản trị, bạn sẽ không gặp khó khăn khi sử dụng.