1Trangweb cung cấp giải pháp thiết kế website tiết kiệm và triển khai nhanh nhất

1Trangweb giúp bạn tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu với giải pháp thiết kế website tiết kiệm. Hãy bắt đầu mở shop online và đưa thương hiệu của bạn lên internet

Thuê website, giải pháp sở hữu website chi phí tiết kiệm tại 1Trangweb

Hãy bắt đầu mở shop online và đưa thương hiệu của bạn lên internet

 
 
 
 
 
 
Tính năng Bronze Silver Gold Platinum
VNĐ / tháng
99.000
Đăng ký
199.000
Đăng ký
299.000
Đăng ký
399.000
Đăng ký
Dữ liệu Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng 300MB 1GB 3GB 5GB
Email 3 địa chỉ 5 địa chỉ 5 địa chỉ 10 địa chỉ
Tên miền phụ tenban.1trangweb.com tenban.1trangweb.com tenban.1trangweb.com tenban.1trangweb.com
Tên miền quốc tế (*) --- --- Tặng 1 Tặng 1
Tên miền Việt Nam (*) --- --- -30% -30%
Thanh toán trực tuyến
(Web bán hàng)
Live chat Không
Google analytics
SEO đường dẫn
SEO meta tag
SEO hình ảnh Không
SEO meta nâng cao Không Không
Thay đổi tone màu Không Không
Kết nối fanpage
Phiên bản mobile Không Không
Đa ngữ Việt Anh hoặc Việt Anh hoặc Việt Anh và Việt

(*) Là những mục áp dụng cho hợp đồng 12 tháng trở lên.

- Giảm 10% cho hợp đồng 12 tháng.

- Giảm 20% cho hợp đồng 24 tháng.

- Giảm 30% cho hợp đồng 36 tháng.